biurowemetalowe.pl

1. ZASADY OGÓLNE

2. WYSYŁKA TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI

3. REKLAMACJE I GWARANCJA

4. ZWROTY TOWARU

5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

7. INFORMACJE I OPISY TOWARÓW

Regulamin zakupów


Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym Biurowemetalowe.pl prowadzony jest przez Cezas-Glob spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:0000188928, NIP: 7390001518, REGON: 510196511, Kapitał zakładowy: 50 000 zł.

1. ZASADY OGÓLNE

Sklep prowadzi sprzedaż towarów na podstawie zamówień składanych na stronie internetowej biurowemetalowe.pl poprzez „Koszyk”, bądź zamówienie e-mail złożone pod adresem e-mail: biuro@biurowemetalowe.pl

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie jego dokonania wraz ze szczegółami, po czym zamówienie zostaje dodatkowo potwierdzone przez obsługę sklepu telefonicznie lub e-mailem.

Warunki zamówienia obowiązują od momentu potwierdzenia zamówienia przez sklep umebluje- tj. zmiana statusu na w trakcie realizacji oraz wysłania maila potwierdzającego z fakturą zaliczkową.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpłacenie całości kwoty na rachunek bankowy firmy:

Alior Bank o/Olsztyn 04 2490 0005 0000 4520 8566 2490

Klient otrzyma go również w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje w kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Do każdej przesyłki z towarem, bądź drogą e-mail sklep dołącza dowód sprzedaży (fakturę lub paragon).

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Cena obowiązująca na dokumentach sprzedażowych nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania sprzedaży promocyjnych i wyprzedaży na swojej stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian.

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Sklepem. W przypadku, gdy Nabywcą nie jest konsument, zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem Klienta określany jest przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny, zmodyfikowane, działem V niniejszego regulaminu.

Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.2.WYSYŁKA TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI

Forma płatności wybierana jest podczas wypełniania formularza na stronie internetowej sklepu. Klient może wybrać następujące formy płatności:

- płatność przelewem na rachunek bankowy sklepu

- Instytucje Państwowe płatności terminowe przelew 14 lub 21 dniowy


Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 25 dni roboczych w zależności od producenta


Dostawa towaru odbywa się w sposób określony w zamówieniu i obejmuje dostawę tylko pod dom (budynek mieszkaniowy wielorodzinny/inny obiekt budowlany) Klienta (bez obowiązku wniesienia zamówienia do środka).

Sposób dostawy:

Odbiór własny - 0,00zł

meble biurowe – koszt ustalany jest indywidualnie w zależności od gabarytów wybranego asortymentu ( biurka , kontenerki, regały itp.) , przy zamówieniu powyżej 8000 zł brutto dostawa jest gratis.

meble metalowe – koszt 80 zł brutto za każdą sztukę wybranego asortymentu

krzesła, fotele , kanapy , ławki , wieszaki – koszt 60 zł brutto bez względu na ilość zamawianych krzeseł, gdy wartość zamówienia przekroczy 1200 zł brutto , dostawa jest gratis.


Dostawy zamówionego towaru w sklepie BIUROWEMETALOWE.PL realizowane są na terenie całej Polski za pośrednictwem firm kurierskich SCHENKER, DPD, UPS, JASFBG oraz własnym transportem. Dostawy odbywają się w godzinach 8-16, od poniedziałku do piątku.

Sklep ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. Każdy produkt oferowany w sklepie jest nowy i pełnowartościowy, chyba że jego opis stanowi inaczej.

Sprzedawca, po dostarczeniu towaru przekaże Klientowi, który jest konsumentem potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.3.REKLAMACJE I GWARANCJA

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta:

- meble biurowe i metalowe 12 miesięcy

- krzesła,sofy i fotele biurowe od 24 do 36 miesięcy w zależności od modelu .

Gwarancji nie podlega produkt, który jest niewłaściwie użytkowany, tj. niezgodnie ze wskazaniami producenta.

W przypadku wad nie wynikających z winy producenta kosztami naprawy obciążony zostanie klient (o ile wyrazi uprzednią zgodę na akceptację ceny przeprowadzenia odpłatnej reklamacji).

Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego konsumentem z tytułu odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne rzeczy (rękojmia) określa ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy oraz roszczenia z tytułu gwarancji można składać w szczególności za pośrednictwem specjalnego panelu, lub poczty elektronicznej na adres: reklamacje@biurowemetalowe.pl lub też pisemnie na adres: Cezas-Glob sp. z o.o. ul. Żelazna 2 10-419 Olsztyn

6.Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

W celu dokonania niezbędnych w niektórych przypadkach oględzin w celu ustalenia sposobu rozpatrywania reklamacji Klient zostanie poproszony o udostępnienie mebla odpowiednim rzeczoznawcom wskazanym przez sklep biurowemetalowe.pl, lub udostępnienie i przetransportowanie mebli bez dodatkowych koszt

W przypadku, gdy do wykonania naprawy niezbędne będzie przetransportowanie mebla do miejsca, gdzie zostanie wykonana naprawa Klient poproszony będzie do udostępnienia mebla i przetransportowania na koszt sklepu biurowemetalowe.pl do powyższego miejsca.

Prośba o udostępnienie Towaru nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sklepu do reklamacji Klienta, oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sklepu demontażu wadliwego Towaru i ponownego zamontowania Towaru po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.4. ZWROT TOWARU

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (KONSUMENCI)

Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość w przypadku zakupu produktów, określonych jako podlegających prawu zwrotu w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:- pisemnie na adres: Cezas-Glob sp. zo.o. ul.Żelazna 2 10-419 Olsztyn, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@biurowemetalowe.pl reklamacje@biurowemetalowe.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty ”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy dla umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo

polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego konsumentem sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta będącego konsumentem, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego konsumentem do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient będący konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar do Sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru na koszt Klienta.. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient będący konsumentem może zwrócić Towar na adres: Cezas-Glob sp. z o.o. ul. Żelazna 2 10-419 Olsztyn


Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

W przypadku Towaru będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w zakresie asortymentu oferowanego przez sklep w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;5.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Niniejszy dział Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sklepu do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

Z chwilą wydania przez Sklep Towaru przewoźnikowi (w przypadku gdy przewóz nie jest realizowany środkami lokomocji sklepu), przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sklep w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy - Sklepu w stosunku do Usługobiorcy/ Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca – Sklep ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

Przedsiębiorca nie będący konsumentem nie ma prawa korzystać z rękojmi.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi.6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe wszystkich naszych klientów są przechowywane w bazie danych CEZAS - GLOB Sp. z o.o. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby CEZAS - GLOB Sp. z o.o. w celu prowadzenia różnych form promocji. Bezpieczeństwo tych danych jest zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawiania tych danych oraz żądania zaprzestania przetwarzania, które należy zgłosić pisemnie lub listem e-mail do CEZAS - GLOB Sp. z o.o.

Wypełnienie przez Klienta formularza zakupu albo przesłanie zamówienia przez inne środki komunikacji równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówień w ramach działalności handlowej sklepu.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach serwisu biurowemetalowe.pl Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w serwisie Biurowemetalowe.pl . Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także w oparciu o pozostałe przepisy wdrażające lub uzupełniające RODO, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne lub wymagane przepisami prawa, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych.

Każdy Klient zarejestrowany w sklepie ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich zmiany, a także ich usunięcia.7. INFORMACJE I OPISY TOWARÓW

O ile źródło informacji o towarze nie zostało określone w szczególny sposób, podstawą dla jej przygotowania jest towar, którego nazwa i producent prezentowane są na stronie sklepu internetowego, tekst udostępniony przez producenta dla promocji towaru lub ogólnie dostępne informacje. Informacje te, podobnie jak zdjęcie służą wyłącznie do publicznej sprzedaży towarów i nie mają żadnego innego handlowego wykorzystania. Prezentacja ww. informacji jest zgodna z Art. 9 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Informacje i opisy towarów umieszczone na stronie sklepu internetowego wykorzystywane są w dobrej wierze, z zamiarem pośredniego przysporzenia korzyści majątkowej właścicielowi praw autorskich przez sprzedaż jego towarów, na podstawie art. 33 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. Jeżeli właściciel praw autorskich ma zastrzeżenia co do ich wykorzystania, Sklep prosi o przekazanie takiej informacji, a powstały błąd zostanie niezwłocznie naprawiony, zgodnie z wymaganiami przekazanymi przez właściciela praw autorskich.

Zamieszczone zdjęcia produktów mają charakter poglądowy.Compare (0 items) My wishlist Kontakt z nami
Please login first

Your cart

There are no more items in your cart

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.